Bulut Bilişim

Nedir

Bulut bilişim, internet üzerinden isteğe bağlı olarak CPU, ağ ve disk kapasiteleri gibi bilişim kaynaklarının sunulduğu, kullanıcıların uzaktaki fiziksel bir konumda bilgi işlem gücüne erişebildiği ve kullanabildiği bir hizmettir. Genellikle, bulut altyapısının bir organizasyona ayrılmış olup olmadığına veya genele açık hizmetlerde paylaşılıp paylaşılmadığına bağlı olarak, özel veya genel bulut şeklinde bir ayrım yapılır.

Hangi Sorunları Çözer

Organizasyonlar, bilgi işlem gücünü genişletmeye çalışırken geleneksel olarak iki temel zorlukla karşılaşır. Ya fiziksel sunucularını ve ağlarını barındırmak için yeni tesisler satın alır ve tasarlarlar, ya da mevcut tesislerini genişletip desteklerler. Bulut bilişim, organizasyonların bilgi işlem ihtiyaçlarının bir kısmını dış kaynak olarak kullanma imkanı tanıyarak bu zorluğu çözer.

Nasıl Yardımcı Olur

Bulut sağlayıcıları, organizasyonların isteğe bağlı olarak bilişim kaynaklarını kiralama ve kullanımı için ödeme yapmasına izin vererek iki önemli avantaj sağlar. İlk olarak, organizasyonlar yeni fiziksel altyapı için beklemek, planlamak ve kaynak harcamak zorunda kalmadan ürün veya hizmetlerine odaklanabilirler. İkincisi, ihtiyaç duyuldukça talep üzerine kolayca ölçekleme imkanı elde ederler. Bulut bilişim, organizasyonların ihtiyaçlarına göre istedikleri kadar altyapıyı kullanmalarına olanak tanır.


Son düzenleme December 27, 2023: Translate tags to TR (#2741) (778450e)