Küme (Cluster)

Nedir

Küme, ortak bir amaç doğrultusunda birlikte çalışan bir grup bilgisayar ve uygulamadır. Cloud native bilişimi bağlamında “küme” kavramı çoğunlukla Kubernetes için kullanılır. Kubernetes kümesi, genellikle farklı makinelerde olacak şekilde, kendi konteynerlerini kullanarak çalışan bir dizi servisten (veya iş yükünden) oluşur. Bir ağ üzerinden bağlanan tüm bu konteynerli servisler bir kümeyi temsil eder.

Hangi Sorunları Çözer

Tek bir bilgisayarda çalışan yazılım tek bir hata noktasına sahiptir. Eğer bilgisayar çöker veya birisi yanlışlıkla güç kablosunu çıkarırsa, iş açısından kritik önem taşıyan bazı sistemler çalışmayı durdurabilir. Bu sebeple modern yazılımlar genellikle kümeler halinde gruplandırılarak dağıtık uygulamalar şeklinde oluşturulur.

Nasıl Yardımcı Olur

Küme olarak düzenlenmiş, dağıtık uygulamalar birden fazla makinede çalışarak tek bir güvenlik açığı/arıza noktasını ortadan kaldırır. Fakat bu yapıyı oluşturmak gerçekten zordur. Aslına bakılırsa, bu başlı başına bir bilgisayar bilimi alanıdır. Global sistemlere duyulan ihtiyaç ve yıllarca süren deneme yanılma, yeni bir teknoloji yığınının geliştirilmesine yol açmış oldu: Cloud Native teknolojileri. Bu yeni teknolojiler, dağıtık sistemlerin oluşturulmasını ve işleyişini kolaylaştıran yapı taşlarıdır.


Son düzenleme December 27, 2023: Translate tags to TR (#2741) (778450e)