Uygulama Geliştirme Arayüzü (API)

Nedir

API, bilgisayar programlarının birbirleriyle etkileşime girmesinin bir yoludur. İnsanların bir web sitesiyle web sayfası aracılığıyla etkileşime girmesi gibi bilgisayar programları API aracılığıyla birbirleriyle etkileşime girer. İnsan etkileşimlerinin aksine, API’lerin kendilerinden ne istenip ne istenmeyeceği konusunda sınırlamaları vardır. Bu sınırlamalar, programlar arasındaki iletişimin istikrarlı ve işlevsel olmasına yardımcı olur.

Hangi Sorunları Çözer

Uygulamalar karmaşıklaştıkça küçük kod değişikliklerinin diğer işlevler üzerinde ciddi etkileri olabilir. Uygulamalar hem büyüyüp hem de istikrarlarını sürdürebilmeleri için modüler bir yaklaşıma ihtiyaç duyarlar. API’ler olmadan, uygulamalar arasındaki etkileşim için yapı eksikliği söz konusudur. Paylaşılan bir yapı olmadan uygulamaların ölçeklenebilmesi ve entegre edilmesi zordur.

Nasıl Yardımcı Olur

API’ler, bilgisayar programlarının veya uygulamaların etkileşime girmesine ve tanımlanmış ve anlaşılır biçimde bilgi paylaşımına izin verir. Modern uygulamaların yapı taşlarıdır ve geliştiricilere uygulamaları birbirlerine entegre etme yolu sağlar. Mikroservislerin birlikte çalıştığını duyduğunuzda, bunların bir API aracılığıyla etkileşime girdiği sonucunu çıkarabilirsiniz.